ยินดีต้อนรับสู่5บาทปันสุข
รถเข็น
0
帮助中心
คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น
คำถามที่พบบ่อย
เรียนรู้เกี่ยวกับเทสโก้ห้าแห่ง

ข้อตกลงการให้บริการแพลตฟอร์มเทสโก้ 5 ฉบับ

การป้องกันการโจรกรรม
รับประกันความเป็นธรรม
รับประกันความเป็นธรรม
การจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้า
ค่าจัดส่ง

如果不能再帮助内容中找到答案,
您还可以拨打:

服务热线

400-800-8888

ข้อตกลงการให้บริการแพลตฟอร์มเทสโก้ 5 ฉบับ

ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม Wuzhu Tesco เพื่อสมัครใช้บริการของแพลตฟอร์ม Wuzhu Tesco (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Five Tesco", "Five Tesco" หมายความว่าผู้ใช้ใช้จ่ายเงิน 5 บาทเพื่อแลกเป็นเหรียญ Idakura และผู้ใช้สามารถใช้ 5 บริการของเทสโก้) โปรด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้") โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้ทั้งหมดอย่างละเอียด (โดยเฉพาะเนื้อหาที่ทำเครื่องหมายด้วยตัวหนาและขีดเส้นใต้) หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ โปรดอย่าลงทะเบียนหรือใช้ Wuzhu Tesco